Kontakt

Fakturačné údaje

Sankt Hubert SK, a.s.
Starojánska 118
032 03 Liptovský Ján

IČO: 36 384 127
IČ DPH: SK2020126515
Číslo účtu: SK67 1100 0000 0026 2171 4910


Poštová adresa: ul. Starojánska 118, Liptovský Ján 032 03
Telefón: 044 562 44 83
e-mail: sankthubert@sankthubert.sk

Výkonný riaditeľ: Ing. Ján Vyšňan, tel: 0903 619 736
Poľovnícky hospodár PR Zvernica Paliesky: Ing. Dušan Jančovič, tel: 0918 418 970
Zverostrážca: Vladimír Kňava, tel: 0908 200 021