Sankt Hubert SK a.s Liptovský Ján
Profil firmy  |  Služby  |  Poľovne revíry  |  Reklamné aktivity  |  Fotogaléria  |  Kontakt
24.6.2016 Aktualizovaný cenník pre sezónu 2016 - 2017 | 17.3.2009 Pridané nové fotografie | 3.6.2008 Spustená nová webstránka www.sankthubert.sk

Profil firmy


Vitajte na stránkach spoločnosti Sankt Hubert SK a.s. Liptovský Ján

Spoločnosť Sankt Hubert SK a.s. Liptovský Ján sa vo svojej činnosti zameriava na zhodnotenie a využitie prírodného potenciálu Liptova. K prevažujúcim aktivitám patrí poľovníctvo, športové rybárstvo a agroturizmus.

Spoločnosť realizuje lov raticovej zveri v oblasti Horného Liptova a sprievodcovskú službu pri aktivitách v prírode, najmä pri filmovaní a fotografovaní vzácnych druhov zveri a vtáctva.

Sankt Huber SK a.s. prenajíma a poľovnícky obhospodaruje 2 revíry:
  • PR Svarínka
  • PR Paliesky - zvernica

Výzva na predkladanie ponúk pod finančný limit podlimitných zákaziek

Spoločnosť Sankt Hubert SK,a.s. ako obstrávateľ podľa §8 odsek 3 zákona 343/2015Z.z.O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov mieni zadať zákazku pod finančný limit podlimitnej zákazky – uskutočnenie stavebných prác : Športovo relaxačné centrum Okoličné a Penzion Liptovský Ján. Takisto mieni zadať zákazku na uskutočnenie stavebných prác: Výrobna hala Podtúreň so zariadením (granulačná linka + vysokozdvižný vozík)


Prosíme záujemcov, aby kontaktovali spoločnosť Sankt Hubert ohľadom podkladov na vypracovanie cenovej ponuky.


Výzva na predkladanie ponúk "Rybník Drogovo - stavebné úpravy a udržiavacie práce"

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle Príručky k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb pre osoby spadajúce pod § 8 odsek 3 zákona č.343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k obstarávaniu tovarov , stavebných prác a služieb financovaných z Operačného programu Rybné hospodárstvo.Výzva na predkladanie ponúk "Športovo relaxačné centrum"

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle Zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre osoby spadajúce pod § 8 odsek 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č.8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020.


konverzný kurz: 1,- € = 30,126 Sk
Profil firmy   |   Služby   |   Poľovne revíry   |   Reklamné aktivity   |   Fotogaléria   |   Kontakt