Služby

Všeobecné podmienky:

Paušál č.1

Paušálna ponuka na lov „zlatého“ muflóna. Cena paušálu 2 000 €.

Viac ...

Paušál č.2

Kombinovaný lov jeleň / muflón. Jeleň cca 140 C.I.C bodov. Muflón dĺžka rohu do 50 cm. Cena paušálu je 1 600 €.

Viac ...

Paušál č.3

Kombinovaný lov holej jelenej a muflónej zveri. Cena je 1 500 €.

Viac ...