Štiepka

Stredisko „Biomasa“ bolo založené v roku 2011 a v rámci spoločnosti funguje ako samostatná organizačná jednotka.Predmetom činnosti je nákup drevnej hmoty – dendromasy a jej následné spracovanie štiepkovačom na energetickú drevnú štiepku.