Profil spoločnosti

Spoločnosť Sankt Hubert SK a.s. Liptovský Ján sa vo svojej činnosti zameriava na zhodnotenie a využitie prírodného potenciálu Liptova. K prevažujúcim aktivitám patrí poľovníctvo, športové rybárstvo a agroturizmus.

Spoločnosť realizuje lov raticovej zveri v oblasti Horného Liptova a sprievodcovskú službu pri aktivitách v prírode, najmä pri filmovaní a fotografovaní vzácnych druhov zveri a vtáctva.

Sankt Huber SK a.s. prenajíma a poľovnícky obhospodaruje 2 revíry:


Zákazky pod 100 000 €


Zákazky nad 100 000 €

Výzva na predkladanie ponúk „Kotolňa na biomasu, Sklad drevnej štiepky a Prepojenie kotolne a športového centra-Prieskum trhu“

31.10.2019: Sankt Hubert SK,a.s, Starojánska 118 , 032 03 Liptovský Ján IČO: 36 384 127, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10157/L zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na výber zhotoviteľa diela: „Kotolňa na biomasu, Sklad drevnej štiepky a Prepojenie kotolne a športového centra-Prieskum trhu“. Zákazka bude spolufinancovaná z PRV SR 2014-2020.

Viac ...

Výzva na predkladanie ponúk "Dodávka a montáž strešnej fotovoltaickej elektrárne"

04.10.2019: Sankt Hubert SK,a.s, Starojánska 118 , 032 03 Liptovský Ján IČO: 36 384 127, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo:  10157/L zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na výber zhotoviteľa diela: „Dodávka a montáž strešnej fotovoltaickej elektrárne“. Zákazka bude spolufinancovaná z PRV SR 2014-2020.

Viac ...

Výzva na predloženie ponuky "Rybník Drogovo - Odbahnenie rybníka"

03.12.2018: Zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle Zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre osoby spadajúce pod § 8 odsek 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa príručky k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Viac ...

Výzva na predloženie ponuky "Rybník Drogovo - Rekonštrukcia rybníka a výstavba skladu krmív - obslužná budova s príslušenstvom"

03.12.2018: Zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle Zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre osoby spadajúce pod § 8 odsek 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa príručky k obstarávaniu tovarov , stavebných prác a služieb pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Viac ...

Winner centrum

Športovo-relaxačné a tréningové centrum WINNER je jediné multifunkčné centrum svojho druhu v regióne Liptov. V tomto moderne vybavenom dvojpodlažnom športovisku s rozlohou takmer 2000 m2, nájdete podmienky pre profesionálny tréning na najvyššej úrovni. Centrum WINNER zastrešuje FITNESS ZÓNU, SKUPINOVÉ CVIČENIA, WELLNESS, FYZIOTERAPIU a v neposlednom rade SKATEMILL, ktorý robí centrum unikátnym a lákavým najmä pre hráčov ľadového hokeja, ale rovnako aj pre širokú verejnosť.

Kontakt: Prevádzková manažérka, Mgr. Barbora Žiaková číslo: +421 907 923 901

Budova Winner
Budova Winner

Naši partneri

Margita