Profil spoločnosti

Spoločnosť Sankt Hubert SK a.s. Liptovský Ján sa vo svojej činnosti zameriava na zhodnotenie a využitie prírodného potenciálu Liptova. K prevažujúcim aktivitám patrí poľovníctvo, športové rybárstvo a agroturizmus.

Spoločnosť realizuje lov raticovej zveri v oblasti Horného Liptova a sprievodcovskú službu pri aktivitách v prírode, najmä pri filmovaní a fotografovaní vzácnych druhov zveri a vtáctva.

Sankt Huber SK a.s. prenajíma a poľovnícky obhospodaruje 2 revíry:

Výzva na predkladanie ponúk na výber dodávateľa tovaru „Rybník Drogovo - nákup strojov“

13.11.2018: Sankt Hubert SK, a.s., Starojánska 118, Liptovský Ján 032 03, IČO: 36 384 127, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo:  10157/L zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na výber dodávateľa tovaru: „Rybník Drogovo - nákup strojov“. Zákazka bude spolufinancovaná z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020. Záujemcovia môžu súťažné ponuky zasielať na adresu: sankthubert@sankthubert.sk, af-car@af-car.sk.

Viac ...

Winner centrum

Športovo-relaxačné a tréningové centrum WINNER je jediné multifunkčné centrum svojho druhu v regióne Liptov. V tomto moderne vybavenom dvojpodlažnom športovisku s rozlohou takmer 2000 m2, nájdete podmienky pre profesionálny tréning na najvyššej úrovni. Centrum WINNER zastrešuje FITNESS ZÓNU, SKUPINOVÉ CVIČENIA, WELLNESS, FYZIOTERAPIU a v neposlednom rade SKATEMILL, ktorý robí centrum unikátnym a lákavým najmä pre hráčov ľadového hokeja, ale rovnako aj pre širokú verejnosť.

Kontakt: Prevádzková manažérka, Mgr. Barbora Žiaková číslo: +421 907 923 901

Budova Winner
Budova Winner