YouTube

Kontakt

Fakturačné údaje

Sankt Hubert SK, a.s.
Okoličianska 741/69
031 04 Liptovský Mikuláš

IČO: 36 384 127
IČ DPH: SK2020126515
Číslo účtu: SK67 1100 0000 0026 2171 4910


Poštová adresa: ul. Okoličianska 741/69, Liptovský Mikuláš 031 04
Telefón: 044/56 244 83, 0918 514 566
e-mail: sankthubert@sankthubert.sk

Zodpovedná osoba PR Zvernica Paliesky: Filip Čenka, tel. číslo: 0915 810 730, e-mail: filip.cenka@gmail.com
Poľovnícky hospodár PR Svarínka: Vladimír Kňava, tel. číslo: 0908 200 021, e-mail: vladimir.knava@lesy.sk