Rybné hospodárstvo

Predaj rýb priamo z rybníka Drogovo.

Pstruh Dúhový
  Cena s 10% DPH/KG  
1. trieda 3,90 € Nepitvaný
2. trieda 2,90 € Nepitvaný
Pstruh Lososový Potočný
  Cena s 10% DPH/KG  
1. trieda 4,40 € Nepitvaný
2. trieda 3,40 € Nepitvaný

 

Zodpovedná osoba: Filip Čenka, tel. číslo: 0915 810 730, e-mail: filip.cenka@gmail.com