YouTube

Rybné hospodárstvo

Predaj rýb priamo z rybníka Drogovo.

Pstruh Dúhový 8,9 € s DPH / kg Nepitvaný
Pstruh Lososový Potočný 9,8 €s DPH / kg Nepitvaný

Cena s 10% DPH/KG
Cenník platí od 1.10.2022

 

Zodpovedná osoba: Filip Čenka, tel. číslo: 0915 810 730, e-mail: filip.cenka@gmail.com